Stroosse-Concert Beyren, Kapenaker, Gouschteng 2021